Lua 5.1.4: lzio.c


L0001  /*
L0002  ** $Id: lzio.c,v 1.31.1.1 2007/12/27 13:02:25 roberto Exp $
L0003  ** a generic input stream interface
L0004  ** See Copyright Notice in lua.h
L0005  */
L0006  
L0007  
L0008  #include <string.h>
L0009  
L0010  #define lzio_c
L0011  #define LUA_CORE
L0012  
L0013  #include "lua.h"
L0014  
L0015  #include "llimits.h"
L0016  #include "lmem.h"
L0017  #include "lstate.h"
L0018  #include "lzio.h"
L0019  
L0020  
L0021  int luaZ_fill (ZIO *z) {
L0022   size_t size;
L0023   lua_State *L = z->L;
L0024   const char *buff;
L0025   lua_unlock(L);
L0026   buff = z->reader(L, z->data, &size);
L0027   lua_lock(L);
L0028   if (buff == NULL || size == 0) return EOZ;
L0029   z->n = size - 1;
L0030   z->p = buff;
L0031   return char2int(*(z->p++));
L0032  }
L0033  
L0034  
L0035  int luaZ_lookahead (ZIO *z) {
L0036   if (z->n == 0) {
L0037    if (luaZ_fill(z) == EOZ)
L0038     return EOZ;
L0039    else {
L0040     z->n++; /* luaZ_fill removed first byte; put back it */
L0041     z->p--;
L0042    }
L0043   }
L0044   return char2int(*z->p);
L0045  }
L0046  
L0047  
L0048  void luaZ_init (lua_State *L, ZIO *z, lua_Reader reader, void *data) {
L0049   z->L = L;
L0050   z->reader = reader;
L0051   z->data = data;
L0052   z->n = 0;
L0053   z->p = NULL;
L0054  }
L0055  
L0056  
L0057  /* --------------------------------------------------------------- read --- */
L0058  size_t luaZ_read (ZIO *z, void *b, size_t n) {
L0059   while (n) {
L0060    size_t m;
L0061    if (luaZ_lookahead(z) == EOZ)
L0062     return n; /* return number of missing bytes */
L0063    m = (n <= z->n) ? n : z->n; /* min. between n and z->n */
L0064    memcpy(b, z->p, m);
L0065    z->n -= m;
L0066    z->p += m;
L0067    b = (char *)b + m;
L0068    n -= m;
L0069   }
L0070   return 0;
L0071  }
L0072  
L0073  /* ------------------------------------------------------------------------ */
L0074  char *luaZ_openspace (lua_State *L, Mbuffer *buff, size_t n) {
L0075   if (n > buff->buffsize) {
L0076    if (n < LUA_MINBUFFER) n = LUA_MINBUFFER;
L0077    luaZ_resizebuffer(L, buff, n);
L0078   }
L0079   return buff->buffer;
L0080  }
L0081  
L0082  

Generated by pretty.lua